• Cumhuriyet nedir?

  İnternet yoluyla bana erişen ve cumhuriyeti şiirsel bir dille anlatan satırları okurlarımla paylaşmak ve sonuna da bu şiirsel anlatımın aksi bir soğukluktaki kendi tanımımı ekleyerek, yazının ortalama sıcaklığını biraz olsun azaltmak istedim:

  <<Bazılarımız bizdeki Cumhuriyeti pek anlayamadılar. Ya da doğru dürüst bir şekilde anlatamadılar. Veya birileri anlamak istemediler, istemiyorlar. Bir de ben anlatayım Cumhuriyeti kısaca ve şöyle dilimin döndüğünce…

  • Cumhuriyet, köşeye kıstırıldığı sanılan bir ulusun, bir at gibi kükreyişi ve şahlanışıdır.
  • Cumhuriyet, mağdur edilen ve yok sayılarak üstüne gidilen bir ulusun dünyaya göklerden bakışı ve haykırışıdır.
  • Cumhuriyet, özgürlük meşalesini sürekli yakan ateştir.
  • Cumhuriyet, karanlığı kovan güneştir.
  • Cumhuriyet, ülkemiz, vatanımız ve bayrağımızla özdeştir.
  • Cumhuriyet, dünyada (adeta) cennete eştir.
  • Cumhuriyet, dirençtir,
  • Cumhuriyet, gönençtir.
  • Cumhuriyet, erinçtir.
  • Cumhuriyet, zincirleri, prangaları kırıştır.
  • Cumhuriyet, düşmanların karşısında ak alınla, dimdik duruştur.
  • Cumhuriyet, tüm çıkarcı ve karanlık kafalara vuruştur.
  • Cumhuriyet, “Yurtta sulh, dünyada barıştır”.
  • Cumhuriyet, insanlığın gelişiminde yarıştır.
  • Cumhuriyet, hak, hukuk, adalet başta; en kutsal değerlere varıştır.
  • Cumhuriyet, insanlık yolunda olağanüstü bir niyettir,
  • Cumhuriyet, doğaya ve tüm canlılara hürriyettir.
  • Cumhuriyet, çok güzel bir lisandır.
  • Cumhuriyet, Türkler için büyük bir tarihtir, destandır.
  • Cumhuriyet, velhasıl çok iyi ve hayırlı iştir.
  • Cumhuriyet, insanlık âleminde tam bir yükseliştir.
  • Cumhuriyet, özgürlük sevdalısı Türk’e yaraşır = Türk’tür.
  • Cumhuriyet, ATATÜRK’tür.>>

  Egemenlik açısından, üç önemli soru vardır:

  (1)  Egemenlik nedir?

  (2)  Egemenlik kime (kral, padişah, şah, sultan, imparator vbg bir kişiye, bir aileye, bir sınıfa, halk=cumhur’a vd) aittir?

  (3)  Egemenliği, ait olan adına kim (kişi, sınıf, aile, aracısız doğrudan halk, temsilcileriyle halk (parlamento, başkanvb) kullanır?

  Birinci soru’nun yanıtı basittir: Egemenlik, kişilerin yaşam tercihleri’ni kimin yapacağıdır. Yaşam tercihleri, hangi topraklarda ve hangi bayrak altında yaşayacağı, nasıl giyineceği, ne yiyip içeceği, ne öğreneceği, hangi dine inanacağı, inanıp inanmayacağı vb konulardaki kararlardır.

  Cumhuriyet, ikinci sorunun cevabıdır ve egemenliğin cumhur’a (halk) ait olduğunu; demokrasi ise üçüncü sorunun cevabı olup, egemenliği kullananın halk olduğunu ifade eder.

  Bu tanımlar ışığında, egemen bir halk’ın (yani cumhuriyet), egemenliği yine kendisinin (yani demokrasi) kullandığında, kendisiyle ilgili tercihlere kendisi karar verir; sanılsa da öyle değildir 🙂

  1 Kasım 2012

 • Ombudsman kadın olsun..

  https://tinaztitiz.com/3424/halk-avukati-ombudsman/ adresindeki yazı Mayıs 1993 tarihinde katıldığım Dünya Ombudsmanlar Konferansı sonrası kaleme alınmış ve edinilen kanaatler bağlamındaki öneriler TBMM başkanlığı da dahil tüm siyasi parti liderlerine bir mektup eşliğinde duyurulmuştu.

  Bu yazıdan 1 ay sonra da https://tinaztitiz.com/3443/kamu-alimlari-ombudsmani/ adresinde ikinci bir yazı ile, bu defa daha dar –ama kesinlikle çok daha problemli- bir alanda ombudsmanlık oluşturulması önerilmişti. Girişimcilerin tartışmasız 1 numaralı sorunu olan “torpil”, “siyasi himaye (veya aksi)”  gibi alanlardaki şikayetlerin ulaştırılabileceği bir halk avukatlığı sistemi o gün için de bugün için de önemli bir gereksinimdir.

  Bugün, TBMM ombudsmanlığın hayata geçirilmesiyle ilgili prosedürü işletiyor. Başvuran adaylar arasından TBMM üç tur oylama yapıp “baş denetçi”yi (ombudsman) seçecek.

  Şu ana kadar yaklaşık 700 aday başvurmuş durumda ve bu adayların sadece on’u kadın.

  Kim olursa olsun ama..

  TBMM’de temsil edilen siyasi partiler arasında nasıl bir uzlaşı olur bilinmez ama kanımca, seçilecek adaylarda aranması gereken birkaç özellik olmalı. Şöyle ki:

  • Kadın ombudsman: Bir pozitif ayrımcılık uygulanarak kadın adaylar arasından seçilmesi, kadının toplum yaşamı içindeki yerinin pekiştirilmesi açısından doğru olur.
  • Yabancı dil: Bir yabancı dili yeter düzeyde anlayan, yazan ve konuşan bir kişi olmalı,
  • Dışımızdaki dünya ile ilişkileri bulunmalı,

  Kuşkusuz daha başka koşulların da bulunması gerekebilir, ama zaten 10 kişilik aday için daha fazla koşul ileri sürmek, “kadın olmasın” anlamına gelir.

  Ombudsmanlık kurumunun nasıl işleyeceği, seçilecek kişinin özellikleri kadar onu seçeceklerin de ne beklediklerine bağlı olarak seçim yapacaklarına bağlıdır.

  Toplumumuza yararlı olması dileklerimle..

  1 Kasım 2012 Perşembe