(Rev. 4.0, 02.07.04)

Bu ETİK GÜVENCE, müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek profesyonel amaçlarla yapmaya giriştiğimiz danışmanlık işini, bir yandan da mesleğin saygınlığını koruma amacı ile bütünleştirerek, yasal zorunlukların üstünde ve ötesindeki gönüllü zorunlukları bir öz-disiplinle kabul ettiğimizi vurgulama amacını taşımaktadır. Bu bağlamda:

Deneyimle pekişmiş alanlarda hizmet

Ancak deneyim ve yetkinliğimiz olan işleri kabul edeceğiz; yalnızca okuma ya da dinleme yoluyla edinilebilecek bilgilere dayanan, gerçek yaşam deneyimlerimizle doğrulanıp pekiştirilmemiş danışmanlık hizmeti vermeyeceğiz,

Tanıtma

Kendimizi yanıltıcı biçimde tanıtmayacağız.

İlkelere uyum

Bu ilkelere, özellikle çıkarlarımızı zedeleyebilecekleri hallerde uyacağız.

Denetimi kolaylaştırma, özendirme

Bu ilkelere uyduğumuzun denetimi yolunda engelleyici faaliyette bulunmayacağız, mümkün olan hallerde bu denetimi özendireceğiz.


Biz ne yapabiliriz?

Firma içinde gerekli yaygın bilinç ortamının geliştirmesi için gereken plânlamayı yapar, uygulamasına yardımcı oluruz.