Buraya kadar açıklanan konularda düzenlenecek kurum içi konferans ve seminerler ile, özel bir konuda duyarlık yaratılabileceği gibi genel olarak nelerin mümkün olabileceği konusunda ufuk genişletmesi de yapılabilir.

Sorun Kimyası

Madde Kimyası, çeşitli maddelerin hangi elementlerden oluştuğu, bunların aralarında nasıl bileşikler yapıp ayrıştığı, sıcak, soğuk, basınç gibi dış etkenlerin bunları nasıl etkilediği gibi soruları açıklar ve bu yolla da insanoğlunun gereksindiği yeni maddeleri nasıl yapabileceği konusunda ona yol gösterir. Madde Kimyası bütün bunları, maddeleri oluşturan elementler ve bu elementlerin birleşip ayrışmalarını düzenleyen kanunlar yoluyla yapar.

Sorun Kimyasının da benzer şekilde, sorunların hangi elementlerden oluştuğu, aralarında nasıl yeni bileşikler yaptığı, mevcut bir sorun bileşiğinin onu oluşturan elementlerine nasıl ayrıştırılabileceği, bir sorunun bileşik mi yoksa temel element mi olduğuna nasıl karar verileceği gibi konularla uğraşması gerektiği varsayılmaktadır..

Madde Kimyasında olduğu gibi o da bütün bu işleri, sorunları oluşturan sorun elementleri ve bu elementlerin birleşip ayrışmalarını düzenleyen kanunlar yoluyla yapmalıdır.

Her bilim dalı, her disiplin ve her yeni metot bir ihtiyaçtan doğmuştur.

-500C’de yiyecek temini Eskimoların bir sorunudur. Eskimoların yapmaları gereken rasyonel davranış, başka kimseyi ilgilendirmeyen bu sorunu anlamaya ve sonra da çözmeye çalışmaktır.

Sorun Kimyası ise, yukarıdaki gibi bir sorunu bulunan ve çağdaşlaşma konusunda pek bir iddiası bulunmayan toplumların değil, bizim gibi sorunu çok ve özellikle de onları çözmekte zaman zaman yetersiz kalan toplumların meselesidir. O halde diğer bilim dallarının geliştiği ülkelerin değil, bizim, sorunlarla ilgilenen bir bilim alanı tanımlamaya çalışmamız gerekmektedir.

Çağdaş toplumlar, sorunları bulunmayan değil, onları çözebilen toplumlardır. Toplumumuz da tüm kurumlarıyla çağdaş olma arzusundadır ve bu nedenle onları çözmek, çözmek için anlamak ve bunun için de onları anlayabilmek için bir metotlar dizisi -adına bilim diyemesek de- geliştirmek zorundadır.

Sorun Kimyası‘nın Temel Kanunları!

Madde Kimyasının temel yasası Lavoisier Kanunu’dur: Hiçbir madde yok olmaz, yoktan da var olmaz, ancak şekil değiştirir biçiminde ifade edilebilecek bu kanunun Sorun Kimyası‘ndaki dört karşılığı şöyledir:

  • Kanun 1-Sorunlar yoktan var edilebilir.
  • Kanun 2-Hiç bir sorun onu meydana getiren nedenler ortadan kaldırılmadıkça çözülemez, ancak şekil değiştirir. Nedenleri yok etmeye dayalı olmayan her çözüm girişimi yeni sorunların üremesine yol açar.
  • Kanun 3-Bir sorun çözülmediği sürece doğurma ve başka sorunlarla birleşme yoluyla çoğalma eğilimindedir.
  • Kanun 4-Sorunların, aralarında bileşikler yaptığı bir ortam içinde, bileşiksiz bir ortamda uygulanıp iyi sonuç vermiş çözümler hedeflenen sorunu çözemez ve hatta yeni sorunların üremesine yol açar.

Biz ne yapabiliriz?

Başta orta ve üst yöneticiler olmak üzere Sorun Kimyası kavramının yerleştirilmesini ve bunun, pratik olarak çeşitli sorunların çözüm süreçlerine uygulanmasına yardımcı oluruz.