• Birbirine karışmış birkaç terim

  Birbirine karışmış birkaç terim

  Şu deyimler ortaya karışık şekilde kullanıldıkça içinden çıkılmaz bir hal doğuyor. Hani bu kargaşa terim düzeyinde kalsa iyi, oradan da gündelik yaşamımızın temellerini tehdit etmeye başlıyor. Konfiçyüs’ün ünlü sözü bir kere daha anılmalı: ‘Sözcükler yanlış olursa cümleler; cümleler yanlış olursa kavramlar bozuk olur. Kavramlar bozuk olunca halk anlaşamaz; halk anlaşamazsa dirlik bozulur’.

  Dirliğin bozulmasına çok az kaldığı için bir kere de ben yazayım dedim.

  Birbirine mkarışmış ve herkesin kendi kafasına göre anlam yüklediği birkaç terim ve bu terimler için anlam önerilerim şunlar:

  Kavram

  Önerilen tanım

  Özgürlük

  Tüm varlıklara –bitki, hayvan,
  insan, taş toprak ilh
  .- saygının içselleştirilmiş
  olması halindeki korkusuzluk ve iç huzuru durumu

  Af

  Uğranılan –maddi ve/ya
  manevi-
  bir kişisel zararı, herhangi bir karşılık
  beklemeksizin –ki aksi halde ‘pazarlıkla
  vazgeçme olur-
  karşısındakinin iyiniyet içindeki bir
  yanlışına atfederek karşılık vermekten vazgeçme hali.

  Uğranılan zarar kişisel değil de toplu zarar ise
  bu takdirde, diğer kişilerin tek tek affa razı olması halinde af
  mümkün olabilir. Başkası adına af yapılamaz.

  Hoşgörme

  Uğranılan –maddi ve/ya manevi- bir kişisel
  zararı, karşısındakini cezalandırmaya –yaşı,
  akli durumu, içinde bulunduğu durumun tahrik ediciliği vb nedenlerle-

  ehil görmeyerek karşılık vermekten vazgeçme hali.

  Toplu zararın hoşgörülebilmesi de af ile benzer
  koşullara sahiptir.

  Çifte standart

  Aynı bir duruma, -tembellik,
  adamsendecilik, vurdumduymazlık, acizlik, kişisel çıkar veya bu gibi
  nedenlerle-
  farklı karşılık verilmesi.

  Yaptırım ve yaptırımda acizlik

  Yaptırım, bir kuralın en temeldeki
  amacına tam hizmet edecek şekilde uygulanabilmesi
  karşısındaki engellerin, herhangi bir istisna gözetilmeden ve
  engellerin  ne pahasına olursa
  olsun kaldırılarak uygulanmasıdır.

  Yaptırım acizliği ise, bu tanımın kilit taşı
  niteliğindeki ‘uygulama’ya gücünün, aklının ve/ya gereken diğer
  becerilerinin yetmemesidir.

  Görmezden gelme

  Karşılık verilmesi gerekli ve zorunlu bir durumun, -tembellik, adamsendecilik, vurdumduymazlık, acizlik,
  kişisel çıkar veya bu gibi nedenlerle-
  görmezden gelinmesi.

  Uygulanamayacak kural koyma

  Yaptırımını sağlayamayacağını düşünememek
  eksikliği ile malul kural koymaktır.

  Kural tanımazlık

  Kendi tanımladığı gerekçelere dayanarak ve bunu bir
  alışkanlık haline getirerek yaşam sürdürmedir.

  Kural tanırlık

  Konulmuş kurallara uymak, bir yandan da yanlış,
  haksız, yersiz vb olarak nitelenebilecek kurallara karşı mücadele
  etmektir.

  Bu kavramlar içinde hoşgörme ve af en sık yanlış kullanıma konu olan ve yaptırım acizliği ile karıştırılan terim olsa gerekir.

  Burada verilen tanımlardan amaç, doğruluğu tartışmaya kapalı hükümler vermek tabii ki olamaz. Ama rastgele bilinçsiz / bilinçli kullanım nedeniyle birlikte yaşama iklimini bozan kavramlara dikkat çekmek amaçlanmıştır.

  Bir ortak kavram tabanı inşa etmeden birlikte yaşamak mümkün müdür?

  Akla hayale gelebilecek her türlü vaadin havada uçuştuğu bir seçim öncesinde birisinin de çıkıp böyle bir taban inşa edeceği–üstelik arsa spekülasyonuna yol açmadan – vaadetmesini beklemek pek mi iyimserliktir?

  05 Mayıs 2011 Perşembe