Yaşamlarımızın her karesine yön veren “kalıplar”..

Önce bir soru..

İnsanlar ve içinde yer aldıkları çeşitli kurumların:

(a) Düşüncelerinin çeşitli “kalıp”lardan oluştuğu,

(b) Çevrelerini bu kalıpların optiğinde değerlendirdikleri,

(c) O kalıpların değişmez tek doğrular olmayıp sorgulanabilecekleri,

(d) Bu durumda yepyeni bakış açılarının ortaya çıkabileceği;

Bunun ise:

Sorunların daha iyi anlaşılıp çözmekte yarar sağlayabileceği,
Çevreyle daha iyi empati kurulabileceği ve
Bütün bunların daha fazla mutluluk getirebileceği
acaba nasıl gösterilebilir?

Bu gösterilse n’olacak?

Çok basit, ama çok da önemli. Bu yolla, toplumumuzda pek yaygın olan “tek doğrulu” düşünme biçiminin, “sorgulamaya dayalı” düşünme biçimine (critical thinking, eleştirel düşünme) evrilebileceği, bu düşünme biçiminin yaygınlaşması halinde söz konusu evrim sürecinin daha makul bir süre içinde gerçekleşebileceği ümit edilebilir.

Bu ise ancak, aynı anda birçok kişi ve kurumun bu yolda çaba harcamasıyla gerçekleşebilir.

Şu yolla olabilir mi?

Kalıpların soyut bir bağlam içinde ele alınması, onların “niçin” sorgulanmaları gerektiğini ve de “nasıl” sorgulanabileceklerini güçleştirebilir. Bunun yerine, kalıplar somut bağlamlar içinde ele alınsa acaba sorgulanmalarına daha uygun bir ortam yaratılabilir mi?

Aşağıda, çeşitli somut bağlam örnekleri ve her bir bağlam içinde birkaç yerleşik kalıp örneği verilmiştir. Öncelikle istenilen, bu tür kalıpların çeşitlendirilmesidir.

Böylelikle, çeşitli sorunların nedenleri içinde kalıpların yeri vurgulanmış olacak ve bir sonraki adımda, hangi koşullar içinde geçerli oldukları ve o koşullar dışında neler olabileceği sorgulanabilecektir. İşte bazı somut bağlamlar ve kalıp örnekleri!

 

Somut Sorun Alanları             Yerleşik Kalıplar (birkaç örnek)

Namus nedeniyle işlenen suçlar 
Kadının namusu erkekten daha önemlidir.Kadının namusu cinsellik kökenlidir.
Namus – anlamı konusunda uzlaşmazlık olsa da- uğrunda ölmeye değer.

Ezbere dayalı dersler 
Sorgulama ve yaratıcılık her derse uygulanamaz.Somut yaşam bütünlükleri türlerine göre bölünerek 
(ayrı öğretmenlerce öğretilebilen) ayrı dersler haline getirilir. 
Ezber daha çok sosyal bilgilerde ve din eğitiminde olur; fen derslerinde olmaz. Ünlü özel okullarda ezber yoktur.

Okul kıyafetlerinde tek tip 
Serbest kıyafet başıbozukluk getirir.
Tek tip kıyafet otoriter rejimlere özgüdür.

İşsizlik 
İşsizlik yatırımlarla önlenir.Devletin görevi iş yaratmak, iş sahaları açmaktır.

Kadına şiddet 
Cezalar artarsa şiddet azalır. Kadına şiddetin sorumlusu erkeklerdir.

Cinsellik temelli suçlar 
Kadınlar tahrik etmese erkekler saldırmaz.Cinsel kavramların uluorta söylenmeleri ayıptır. 
Cinsel bekaret (bkz. Zihinsel Bekaret http://bit.ly/UfuyJ9) bir kızın namusudur.

Cari açık 
Enerji ithalatı cari açığın başlıca nedenidir.

İhracat
2023’te $500 milyar ihracat hedefi

Kadın-erkek eşitsizliği 
Kadına pozitif ayrımcılıkla eşitlik sağlanmalıdır.Kadın, erkeğe eşit olamaz; 
iki kadının şahitliği ancak bir erkeğinkine denktir.

Siyasette üslup sorunları 
Siyasiler düzgün dil kullanırlarsa halk da onları örnek alır.

Geçim zorluğu 
Geçim zorluklarının nedeni yetersiz gelirdir. Geçim zorluğunun nedeni hesabını bilmemektir.

Hızlı nüfus artışı 
Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için çoğalması gerekir. 
Yüksek nüfus artış hızı, bir toplumun çöküş nedenidir.

Kültürel yozlaşma 
Yozlaşma, milli-manevi değerlerden uzaklaşıp Batı’yı taklitten kaynaklanıyor. 
Yozlaşma, Batı’lı değerlerden uzaklaşıp bizi geri bırakan değerlere geri dönüşten kaynaklanıyor.

(Diğer) 
(Hemen her alanın kendine özgü ve çoğu zaman karşıtllı biçimde kalıpları bulunuyor)

Siz de arzu ederseniz, aşağıdaki boş forma yazabilirsiniz.

Büyük olasılıkla bugünkü, ama en azından gelecekteki kuşaklara önemli etkileri olabilecek bu alandaki katkılarınızı bekleriz.

Pazartesi, Aralık 31, 2012

Yorum Gönder