Türkiye YoksulluğuYenebilir

Yoksulluk yenilebilir, yeter ki, öğrenmeyi öğren!

Bir dönüm noktası: İşsizlerin ve işsiz kalma riski altındakilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması’na yönelik Öğrenme Merkezi –kısaca ÖMer– projesi, 10 Haziran 2005 tarihinden itibaren başvuruları alıyor.

AB Desteği

Proje Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un, AB destekli “Yeni Fırsatlar Programı” çerçevesindedir.

Proje uygulayıcısı

Projeyi Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BiTAV) uygulamakta, proje koordinatörlüğünü ise M.Tınaz Titiz yapmaktadır.

Başarısı kanıtlandı

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı’nca 2 yıldan beri başarıyla uygulanan projeden esinlenerek geliştirilen projenin bir amacı da bu yaklaşımın tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasıdır.

Öğrenme Merkezi-ÖMer

ÖMer, istihdamın olmazsa olmaz koşulu olan “herhangi bir bilgi, beceri ve/veya davranışı kendi çabası ile öğrenmeyi” isteyenlerin eğitildiği çok yönlü öğrenme ortamı’dır.

Temel amaç ne?

Proje, söz konusu kişilerin, “gelirlerini artırma” temel amacına yönelik olarak:

  • iş bulma”,
  • kendi işini kurma”,
  • ek gelir yaratma”,
  • tasarruf sağlama”,
  • geçimini sağlayanlar üzerindeki yükünü azaltma” ya da genel olarak

herhangi bir yönde kendini değiştirerek “gelirini artırmak” üzere “öğrenebilirliklerini harekete geçirmek” esasına dayalıdır.

Bu nasıl yapılacak?

Bu bağlamda proje öncelikle kişilerin çeşitli fiziksel, zihinsel, davranışsal imkan ve sınırlarını [1] tanımalarına yönelik testler uygulamaktadır.

Daha sonra katılımcılara;

  • karşılaşilabilecek tüm sorunların bir çeşit öğrenme yetmezliği olduğu,
  • kendilerinin aslında tam birer öğrenme uzmanı oldukları,
  • çevrelerinin öğrenme imkanlarıyla dolu olduğu

2 tam günlük yoğun seminerler ile fark ettirilmektedir.

Anahtar budur

Bunu takiben kişilerden, projenin ana amacına yönelik olarak, son derece somut birer hedef belirlemeleri ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere birer  “Kendini Değiştirme Planı” hazırlamaları istenilmektedir.

Yalnız değiller

Bu aşamada deneyimli moderatörler [2] ve toplum içinden seçilmiş deneyimli kişilerden oluşan bir Mentor Ağı [3] katılımcılara istekleri doğrultusunda yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerin katılamayacağı programa, İstanbul’da [4] oturan şu kategorilerde 500 kişi alınacaktır:

Öğrenim
düzeyi

Katılım
amacı

Yaş

Aile geçindirme sorumluluğu

Dezavantajlı grup

Toplam

< 25

< 40

sorumlu

katkı
yapıyor

kadın

beden.
engelli

Diğer

engelli

diğer

Y.öğrenim mezunu Yeni istihdam

125

25

25

125

50

2

0

0

150

Ek gelir yaratma

10

90

100

0

90

0

0

0

100

İstihdam edilebilirlik artırma

0

10

10

0

2

0

0

0

10

Lise
mezunu
Yeni istihdam

60

40

50

50

50

5

0

0

100

Ek gelir yaratma

10

90

90

10

90

0

0

0

100

İstihdam edilebilirlik artırma

0

40

40

0

10

30

0

0

40

Toplam

Yeni istihdam

185

65

75

175

100

7

0

0

250

Ek gelir yaratma

20

180

190

10

180

0

0

0

200

İstih. edilebilirlik artırma

0

50

50

0

12

30

0

0

50

Toplam

500

Anlaşmalı internet cafe’lerde indirim

Başvurular internet ortamından www.yapabilirsin.com [5] adresinden yapılacaktır. İnternet erişim imkanı bulunmayan katılımcılara internet konusunda bir kısmi kolaylık sağlamak üzere TİEV (Türkiye İnternet Evleri Derneği) ile de bir anlaşma yapılmış olup, ÖMer projesinin işaretini taşıyan internet cafe’lerden indirimli olarak yararlanmak mümkün olacaktır.

Başvuran adaylar çok aşamalı bir seçme sürecine tabi tutulacak ve böylece en çok istekli adaylar katılımcı olarak belirlenecek, başvuru sonuçları www.yapabilirsin.com web sitesinde yayımlanacaktır.

Üçer aylık dilimlerden oluşan program 10 (on) ay boyunca devam edecektir.

Her katılımcı 2  tam günlük semineri takiben 3 aylık dönem boyunca ÖMer’den yararlanacaktır.

Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek, ayrıca devam durumuna göre kişi başına toplam 32 Euro’ya kadar harçlık ödenebilecektir.

Yoksulluk ancak böyle önlenebilir!

Yoksulluğun ve onun nedenlerinden birisi olan işsizliğin neredeyse tek çaresi yüksek katma değerler yaratmaktır.  Onun çaresi ise önce ayakları üstünde durup sonra da yüksek katma değerli mal ve hizmet üretebilecek bilgi ve becerileri öğrenebilecek şekilde “kendini değiştirebilmek”tir.

ÖMer projesi, Türkiye’nin önüne böyle bir seçenek sunmaktadır. Ya öğrenerek ayaklarımızın üzerinde duracağız ya da fakirliğe mahkum olacağız. Seçim hepimizin!

Lütfen duyurunuz!

ÖMer projesini duyurmanızı, “kendisine iş verilmesini bekleme” usulüne şartlanmış geniş kesimlere bu yeni yaklaşımın tek çıkar yol olduğunun anlatılmasında yardımcı olunmasını bekliyoruz.

Proje kapsamında çeşitli üniversite mezun dernekleri, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve benzeri kuruluşlardan duyuru konusunda destek alınmakta ise de en büyük desteğin medyadan gelmesi bekleniyor.

                                                                                                              

Bu proje, AB tarafindan desteklenmekte, İŞKUR tarafindan yönetilmekte ve BITAV tarafindan uygulanmaktadır.

Bu yayının sorumluluğu BİTAV’a aittir ve hiçbir şekilde AB görüşünü yansıtmamaktadır.[1] Öğrenme Stili, Çoklu Zeka türü, Yaşam Alanı Sınırları, Dikkatini Dağınıklığı Düzeyi, Girişimcilik Yeteneği, Zaman Kullanımı Beceri Düzeyi gibi alanlardır.

[2] Seminer yöneticilerine verilen addır.

[3] Yaşam deneyimi yüksek kişilerden oluşan bir ağ olup, katılımcılara, Kendini Değiştirme Planları’nı hazırlamaları ve uygulamaları sırasında yardımcı olabileceklerdir.

[4] AB projesi kapsamında proje öncelikle İstanbul sınırları içinde başlatılmıştır. Bir sonraki dönemde gelen talepler doğrultusunda projenin diğer illere de yayılması amaçlanıyor.

[5] Bu web sitesi proje hitamında kapatılacaktır.

Yorum Gönder