Sorun stokumuz ve akıl ihtiyacımız

“Bir toplumun gelişmesini önleyen sorunlardan, henüz tanımlanmamış ya da tanımlanıp da çözülmemiş olanlar bir stok[1] oluşturur. Bu sorun stoku, o toplumun ürettiği çeşitli değerlerden ne kadarını rekabet ettiği toplumlara kaybedeceğinin bir ölçüsüdür. Değer Transferi[2] olgusu bu sürecin adıdır.

Söz konusu stok aynı zamanda, o toplumun harekete geçirebildiği kolektif akıl düzeyini de belirler. Eğer, sorun stokunu eritmek amacıyla bir girişimde bulunulmak istenirse, atılacak ilk adım mutlaka, harekete geçirilebilmiş kolektif aklı büyütüp bir yetkin akıl[3] haline getirmek olmalıdır. Fakat bu girişim toplumun çok küçük bir azınlığınca yapılabilir. Çünkü, geri kalan kesim, yetkin aklın ön koşulu olan akıl daraltıcılarından[4] kurtulmak istemeyecektir. Bu daraltıcılar birer gönüllü hapishaneye dönüşmüştür.

Kolektif Zeka oluşturup bu yolla karmaşık sorunları daha iyi anlamaya, dolayısıyla da çözümler geliştirmeye yarayabilecek web siteleri aranıyor?

Aşağıda bu konuda kimi ipuçları bulunuyor.

ChatGPT / Used BrowserOp

Kolektif zeka, bireylerin işbirliği, kolektif çabaları ve rekabeti sonucunda ortaya çıkan veya grup zekası olarak da adlandırılan bir zeka türüdür. Bu, sosyobiyoloji, siyaset bilimi ve kitlesel akran incelemesi ve kalabalık kaynak kullanımı bağlamında ortaya çıkar. Ayrıca bakterilere ve hayvanlara da atfedilmiştir.

İşte kolektif zeka ile ilgili bazı web siteleri:

 1. MIT Center for Collective Intelligence: Bu merkez, biosiyanslar ve ilgili disiplinlerdeki liderleri bir araya getirerek yaşam bilimleri sektörünün önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı anahtar zorluklara dair içgörüler kazanmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kolektif zeka ölçümü, Supermind Design yaklaşımı ve Covid-19 pandemisi tarafından oluşturulan sorunlara odaklanan bir metodoloji gibi konuları da ele almaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 2. Collective intelligence – Wikipedia: Kolektif zeka, birçok bireyin işbirliği, kolektif çabaları ve rekabeti sonucunda ortaya çıkan veya grup zekası olarak da adlandırılan bir zeka türüdür. Bu, sosyobiyoloji, siyaset bilimi ve kitlesel akran incelemesi ve kalabalık kaynak kullanımı bağlamında ortaya çıkar. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bu iki kaynak, kolektif zekanın ne olduğu ve nasıl kullanılabileceği hakkında geniş bilgiler sunmaktadır. Eğer daha fazla web sitesi veya kaynak isterseniz, size daha fazla bilgi sağlamak için ek araştırma yapabilirim.

Ek araştırma isteniyor..

ChatGPT / Used BrowserOp

Elbette, kolektif zeka konusunda daha fazla web sitesi ve kaynak buldum:

 1. The Collective Intelligence of the Web | The New Yorker: Bu makale, NASA’nın 2000 yılında Mars’ın yüzeyini haritalamak için amatörlere yardım istediği bir olayı ele alıyor. NASA, Mars’taki kraterleri sınıflandırmak için kısa bir eğitim aldıktan sonra çalışmaya başlamaları için bir web sitesi kurdu. Bu çalışma, Web’in en ilginç ve potansiyel olarak en önemli özelliklerinden birinin, problemleri çözmek için büyük grupların kolektif zekasını kullanma yeteneği olduğunu gösterdi. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 2. About | MIT Center for Collective Intelligence: MIT’nin Kolektif Zeka Merkezi’nin (CCI) çalışmalarından bazı örnekler şunlardır: CCI’nin Kolektif Zeka Tasarım Laboratuvarı, mevcut yaklaşımlardan daha zeki çalışabilecek yaratıcı yeni insan ve bilgisayar konfigürasyonlarını hayal etmek için büyük organizasyonlarla çalışmaktadır. CCI, dünya genelinden insanların kolektif zekasını kullanarak karmaşık zorluklara cevap veren çevrimiçi problem çözme platformları olan CoLabs’ı oluşturmuştur. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bu kaynaklar, kolektif zekanın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılabileceği hakkında daha derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Eğer daha fazla bilgi veya başka kaynaklar isterseniz, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

31 Ekim 2023


[1] Bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/sorun-stoku

[2] Bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/deger-transferi

[3] Bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/birlesik-akil–yetkin-akil-

[4] Bkz. https://www.kavrammutfagi.com/kavram/akil-daraltici—akil-genisletici

7 Yorumlar

  1. Bireysel zeka tek doğruya ne kadar işaret ediyorsa kolektif zeka da o ölçüde ediyordur :))))

   1. Acaba.! Kollektif Zeka ile Yapay zeka yı Tanıtan OTORİTE nedir? Kimlerden ve nasıl oluşmuştur.
    Asıl soru bu mu Olmalı..

 1. Microsoft Edge’in yapay zeka aracı olan Copilot desteğiyle bulunan kolektif zeka üzerinde çalışmalar yapan iki ilave kaynak aşağıda verilmektedir:

  Nesta – Kolektif Zeka: Bu web sitesi, dünyayı değiştirebilecek fikirleri destekleyen bir inovasyon vakfı olan Nesta’nın bir özellik sayfasıdır. Sayfa, Nesta’nın kolektif zeka üzerine çalışmalarını tanıtır, bu çalışmalar insanların ve kuruluşların sosyal sorunları çözmek için veri ve dijital teknolojileri kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Sayfa ayrıca Nesta’nın kolektif zeka ile ilgili yayınlarına, etkinliklerine ve projelerine bağlantılar içerir. https://www.nesta.org.uk/project/centre-collective-intelligence-design/

  Stanford Kolektif Zeka Merkezi: Bu web sitesi, Stanford İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Grubu’nun bir parçası olan Stanford Kolektif Zeka Merkezi’nin bir araştırma sayfasıdır. Sayfa, merkezin araştırma hedeflerini anlatır, bu hedefler insanlar ve makinelerin etkileşiminden kolektif zekanın nasıl ortaya çıktığını anlamak ve kolektif zekayı destekleyen ve geliştiren sistemler tasarlamaktır. Sayfa ayrıca merkezin bazı araştırma projelerini ve yayınlarını sunar. 2012 yılından beri yapılmış olan kolektif zeka konferansları verileri: https://twitter.com/ci_acm Konferansları ile ilgili Twitter sayfası. 6-9 Kasım 2023 konferansı bilgileri ile başlıyor. 2022 ACM konferanslarının video kayıtları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLojla4FcTgPrJAtTJ003ssb-l6KtuP-Ce

 2. Toplum olarak enteresan bir yapıya sahibiz, ya da o tür bir yapılanmaya yönlendirilmişiz. İçinden geçtiğimiz süreçte karşılaştığımız kumpaslar beni ikinci alternatifin doğru olduğu düşüncesine saptırıyor. İçine kapanık bireyler olmuşuz diyemiyorum, dışa açık bireyleriz ama dışarıdan içeriye gelecek bir katkıyı kabul edemiyoruz. Yani tek yönlü bir dışa açıklığımız var. Bu giriş sonrası belki kollektif zeka geliştirip, yürütme düşüncesina karşı olduğum düşünülebilir. Tam aksi, uzun zamandır böylesi bir yaklaşım oluşturmaya çalıştığım ve bir türlü başaramadığım ama hala ümidimi kaybetmediğim için böyle düşünüyorum. Bireyler olarak eleştiriye açık değiliz.
  1 – Eleştirinin anlamını kavrayabilmiş değiliz.
  2 – Dinleme becerisini geliştirmemişiz.
  3 – Objektif olamıyoruz.
  Bu üç temel eksik kollektif düşüncenin önüne geçiyor. Oysa her iki kişinin bir zraya gelmesinden bir kollektif düşünce üreyecektir. Bu işi iki kişi bir araya gelip becerebilsek, arkası çorap söküğü gibi gelecektir.

  1. Ümidinizi kaybetmemiş oluşunuzu bu yolda arzulu olanlar (ben de dahil) için bir şans sayıyorum. Hasbelkader bu konuda epey kaynak taramış bir kişi olarak, bu tür girişimlerin kesinlikle kitle hareketleri olmadığını; hatta çalışma yapanlaarı hayal kırıklığına uğratacak kadar az sayıda kişi tarafından kotarıldığını söyleyebilirim. Ümidini kaybetmemiş ikinci bir kişi olarak çabalarınıza katılmak isterim.

Yorum Gönder