BATI İÇİN ÖNEMLİ, BİZİM İÇİN YAŞAMSAL !

BATI İÇİN ÖNEMLİ, BİZİM İÇİN YAŞAMSAL !

Dilimizde karşılığı “girişimcilik” (entrepreneurship) olarak bulunan bir sözcüğe karşılık, dilimize henüz yerleşmemiş olan bir deyim daha var: Intrapreneurship ! Buna da iç-girişimcilik diyebiliriz.

İç-girişimci (İG diye kısaltacağım), bir kuruluşta ücretle çalışırken, o kuruluşun yardımıyla kendi işini kuran kimsedir. Bu operasyona da iç-girişimcilik denilmektedir.

Niçin İç-girişimcilik?

 • Kuruluşların, iş hacmini küçültmeden personel kadrosunu küçültmek,

 • Kamu kuruluşlarını özelleştirebilmek için rasyonalize etmek,

 • İnsanların, kendi işlerinin sahibi olduklarında daha verimli çalışmaları,

 • İG’nin, kendisine yardımcı olan kuruluşun yanısıra başka kuruluşlara da üretim yapması dolayısıyla;

 1. Maliyetlerinin düşmesi,

 2. Kalitenin yükselmesi,

 3. Bir kuruluş yerine daha çok kuruluşa üretim yaptığı için işini kaybetme riskinin azalması

 • Çalışanların bu yolla kendini daha özgür hissetmeleri

 • gibi nedenler, “çalışanlar”ı ve “kuruluşlar”ı, İG’ye iten başlıca nedenlerdir.

  Her çalışan İG olabilir mi?

  Hayır. Bunun için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Eğer bir kişi:

  • Kendi işinin sahibi olursa daha özgür, daha verimli çalışacağına inanıyorsa,

  • Yapacağı işi iyi biliyorsa,

  • İşinin tekniğinin yanısıra, bir işi yönetebilmek için gereken çeşitli becerilere sahipse ya da sahip olmak için çalışıp bunu başarabilecek güçteyse,

  • Risk almaya hazırsa,

  • Sabit gelirin çekiciliğinden kendisini kurtarmaya ailesiyle birlikte hazırsa,

  • Çalıştığı kuruluş kendisine güveniyorsa,

  • Kendisi çalışmakta olduğu kuruluşa güveniyorsa,

  • Yapacağı üretimi, kuruluşundan başkalarına da satabileceğine inanıyorsa ve

  • Daha çok para kazanmayı istiyor, ama “gerçekten” istiyorsa o kişi İG olmaya iyi bir adaydır.

  Kuruluşlar İG’lik için ne yapmalı?

  • İlk yapması gereken, kuruluşun, bir İG’lik yöneticisi atamasıdır. Bu iş ne kadar büyük ele alınacaksa ona uygun yardımcı sayısıyla desteklenir.

  • İkinci yapılacak olan, hangi konularda İG’liğin mümkün olduğunun listelenmesidir.

  • Diğer yandan, kuruluş içinde İG olabilecek kişilerin (İG adayı) saptanmasıdır.

  • Bunlara paralel olarak, bir İG’lik prosedürü hazırlanır. Bu prosedürde, operasyon her yönüyle açıklanır.

  • Ayrıca, bir İG’ye hangi desteklerin sağlanması gerektiği, bunları hangi yollarla sağlayabileceği yine bu prosedürde açıklanır. Bu, İG ve kuruluş arasında bir İG’lik Anlaşması ile yapılır. (İG’nin firma kurma işlemleri, iş yeri, haberleşme, sekreterya, muhasebe, hukuki konular, kredilendirmede teminat gibi konularda desteklerin nasıl sağlanacağı bu anlaşmada açıklanır)

  • Küçük de olsa bir fon tahsis edilir,

  • Bir eğitim düzenleyerek bir işin nasıl kurulacağı, başarısızlık kaynakları gibi konularda İG adayları eğitilir.

  • İG’lerin çeşitli konularda danışabilecekleri bir “network” (ağ) oluşturulur.

  İG’liğin yararları bundan mı ibarettir?

  Hayır. Görüldüğü gibi, oluşturulan bu sistem yalnız İG’leri değil aynı zamanda kuruluş dışı girişimcileri de desteklemeye yeterlidir.

  Yüksek kalite anlayışının giderek önem kazandığı günümüzde, kuruluşlar belli konularda girişimci yaratmak zorundadırlar. Özellikle, yeterli fiyat-kalite-termin güvenilirliğinin sağlanamadığı hallerde yeni girişimcilerin yaratılması kaçınılmaz bir gerekliktir.

  Yurdumuzda, İG’liği uygulayan çok az sayıda kuruluş vardır. Çalışanların kendi işlerini kurmalarının her zamankinden daha önemli hale geldiği günümüzde, başta büyük sanayi kuruluşları ve KİT’ler olmak üzere hepsine yarayışlı bir “alet”, İç-Girişimcilik’tir. Denemeye değmez mi?

Yorum Gönder