Yeni düşünce biçimi, koşullandırmaya dayalı olmamalı..

your description goes here