[one_third first]

[dropcap1]S[/dropcap1]

itenin temel amacı, yıllar boyunca yaşamın çeşitli kesitlerinde biriken deneyimleri, onlardan yararlanmak isteyenlere uygun bir sistematikle sunmaktır.

Birey, kurum ve toplumun Sorun Çözme Kabiliyeti’nin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek deneyimler çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. Bu birikimler gönüllü hizmetler ve profesyonel hizmetler alanlarında kullanılmaktadır.

[/one_third]

[one_third]

[dropcap1]K[/dropcap1]

ronik toplumsal sorunları sistem mühendisliği yaklaşımıyla ele almayı önemsiyorum, çünkü lokal çözümler karmaşık sistemlerde çoğu zaman beklenmedik yan etkiler üretir
[/one_third]

[one_third]

[dropcap1]K[/dropcap1]

alıcı çözüm üretmek için sistemin parçaları arasındaki ilişkileri anlamamız gerekir.
Problemlere yaklaşım yöntemimiz, sorun çözme kapasitemizi belirler.

[/one_third]

Yorum Gönder