Month: September 2015

Herhangi bir sorun ile uğraşırken aslında ne yaparız? –       “Sorunu çözmeye çalışırız” –       “Soruna yol açan nedenleri yok etmeye çalışırız” –       “Sorunun bir daha tekrarlanmaması için….” Bunlar değil mi? Hayır.

Şiddete karşı çeşitli çağrılar yapılıyor. Toplu yürüyüşler, dükkanlara asılan bildiriler vs. Bunlar yararsızdır. Çok kısa vade içinde çare olmasa da -zaten öyle bir çare de yok- ne olup bittiğini ve de niçin olup bittiğini anlamaya çalışmak etkili bir çaredir. Şiddet, bir etnik azınlığın özgürlük talepleri nedeniyle değil, Türkiyenin kaynaklarının transfer edilmesi nedeniyle İstismara Açık Alan yaratılması ve yaratılan alanın sömürülmesi sırasında dikkatleri dağıtmak amacıyla dış kaynaklı ve iç destekli olarak yaratılıyor. Bunları sorgulayabilecek insan malzememizin zihinleri ise sorgulanamazlık ile iğdiş edilmiştir ve de kimsenin sesi çıkmamaktadır. Onlar sıkı sıkıya sarıldıkları ezberleri ile uyumaktadırlar.