Month: June 2012

Bu konuda yazdığım birkaç yazı nedeniyle bildiğim, “koşullanma” denilince birçok kimseden geleceği garanti olan “koşullandırma olmadan eğitim olmaz” itirazıdır. Eğitim’in koşullandırma ile özdeş sayıldığı uzun yıllar boyunca sadece ülkemizde değil

1998 yılında Erdem Önol tarafından tasarımlanıp devreye sokulan site, zaman içinde –birazı değişen teknolojiler, birazı da yeni istekler nedeniyle- 2006 yılına kadar geldikten sonra, Ergün Aydalga‘nın katkılarıyla barındırma kuruluşunun alt-yapısına