“TANZİM SATIŞLARI”, REKABETÇİ SİSTEMİN NE DENLİ BENİMSENMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR!

Bir gazete haberi:

………”Ekmeği 3500 liradan satmaya başladık. Rakip fırıncılar ise 4-5 bin liradan satmak istiyorlardı. Bize pusu kurdular, ben de silahımı çektim” dedi……….

Sabah erken saatlerde kuyruğa girip ucuz ekmek almak isteyenlerle ilgili haberler TV ve gazetelerde çarşaf çarşaf yayımlanadursun, ucuz ekmek satmaya kalkıp da bunu başaramayanlarla ilgili bu haber ne hikmetse ancak bir seri ilan kadar yere sıkıştırılmış.

Bu çelişki aslında şunları diyor:

  1. Halkın çeşitli temel ihtiyaçlarını karşılayan kişilerin büyük çoğunluğu, rekabet ortamının yaratılamamış olmasından ötürü monopol ya da oligopoller kurmuşlardır. Bunların başında ise bir kısım fırıncı gelmektedir.

  2. Belediye yönetimlerinin bir bölümü ne olup bittiğinin farkında değildir. Onlar mazur olup onları seçenler kusurludurlar.

  3. Geriye kalan belediye yönetimleri ise olayın farkındadırlar. Bunlar da kendi aralarında üçe ayrılmaktadırlar:

  • Bir kısmı, rekabetin faydalarının bilincindedir, ama monopol ya da oligopoller tarafından ya sindirilmiş ya da satın alınmışlardır.

  • Bir kısmı yine rekabetin yararlarının farkında, ama halkın parasıyla halka ucuz(!) ekmek, et vs satarak yandaşlarına istihdam ve avanta sağlamayı tercih etmektedir.

  • Bir diğer bölümü ise rekabete inanmamakta, belediyenin daha güçlü olduğu için fiyatları tanzim edebileceğini zannetmektedir.

  1. Büyüklerimizin medya aracılığıyla günde üçer öğün bize var olduğunu tekrarladıkları “serbest piyasa ekonomisi” masallarına inanan az sayıda saf girişimcimiz ise, devletin rekabet ortamını sağlayıp koruyacağına inanmakta ve sonra da başlangıçtaki gazete haberinde görüldüğü gibi sopayı yiyip aklı başına gelmektedir.

Bir baba(veya ana)yiğit Belediye Başkanı yokmudur ki Halk Ekmek denilen, monopol ve oligopollerin devamı için mutlak zorunlu bulunan bu gariplikleri özelleştirip sonra da ucuz mal ve hizmet arz etmek isteyen girişimcileri sopa yemekten koruyabilsin?

Halkın girişim gücü, yalnız ekmek ve et için değil, bu ülkede üretilen ve üretilmeyen her ne varsa tümü için en güçlü “tanzim” edicidir. Yeter ki kamu otoritesi -belediye ya da devlet-, girişimciyi fiziksel olarak saldırıdan koruyup, monopol ya da oligopol yoluyla rekabet ortamını bozup kolay para kazanmak isteyenlere fırsat vermesin.

Aranıyor!

Cumartesi, 13 Ağustos 1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.